Všeobecné informace pro školní rok 2020/2021

U všech kurzů si vyhrazujeme právo kurz neotevřít, pokud se nepřihlásí dostatečný počet zájemců.

Výuka bude probíhat od pondělí 14. září 2020 do středy 23. června 2021 mimo státní svátky a školní prázdniny.

státní svátek pondělí 28. září 2020
podzimní prázdniny středa 28. října 2020 až pátek 30. října 2020
státní svátek úterý 17. listopadu 2020
vánoční prázdniny středa 23. prosince 2020 až neděle 3. ledna 2021
V roce 2021 bude výuka zahájena v pondělí 4. ledna 2021.
jarní prázdniny pondělí 8. března 2021 až pátek 12. března 2021
velikonoční prázdniny čtvrtek 1. dubna 2021 až pondělí 5. dubna 2021
(státní svátky sobota 1. května 2021 a sobota 8. května 2021)

  • Výuku zajišťují kvalifikovaní lektoři, pro vyšší pokročilost zčásti i rodilí mluvčí angličtiny (viz rozpis nabídky). Základní velikost skupiny je 10 studentů.
    Na konci školního roku vydáme studentům osvědčení o absolvování příslušného kurzu.
  • Učebnice požadované pro Váš kurz Vám můžeme dodat, pokud si je objednáte v přihlášce (nejsou zahrnuty v uvedené ceně kurzu).
  • Časový rozvrh výuky (odpoledne až večer, v pondělí až ve čtvrtek, mimo výše uvedené školní prázdniny a státní svátky) bude stanoven na základě časových možností účastníků, tak jak je uvedou na přihlášce, případně dodatečně upřesní.
  • Informace o otevřených kurzech: nejpozději do čtvrtka 10. září 2020 budete informováni, zda byl příslušný kurz otevřen a – pokud ano – v jakém termínu se bude konat.
  • Místo výuky: výuka bude probíhat v učebnách v Kralupech nad Vltavou, Na Staré mlýnské cestě čp. 483.
  • Ceník kurzovného: ceny zůstávají beze změn a najdete je zde - jsou uvedeny včetně DPH v zákonem stanovené sazbě.
  • Vracení zaplaceného kurzovného Při odstěhování, dlouhodobé nemoci nebo po vzájemné dohodě. Vrací se kurzovné v poměrné výši za zaplacené hodiny, které mají ještě proběhnout od data doručení písemné žádosti o vrácení kurzovného podané na našem formuláři (v žádosti musí být: jméno a adresa účastníka, navštěvovaný kurz, kolik, kdy a jakou formou zaplatil, důvod pro vrácení kurzovného, podpis a případně razítko plátce - pokud plátcem není přímo student, ale jiná osoba, např. rodiče, zaměstnavatel apod., musí být žádost o vrácení peněz podepsána plátcem a peníze se vracejí plátci, nikoli studentovi), po odečtení částky 100 Kč na organizační výdaje. V případě jakéhokoli vracení kurzovného se ruší sleva za celoroční úhradu.
  • Přihlásit se můžete přímo pomocí formuláře, případně nás kontaktujte s dotazy a připomínkami.
Design by chcigrafiku.cz © 2010