Tlumočení

Poskytujeme konsekutivní tlumočení (tj. ne simultánní, tlumočník má v mezerách projevu čas na překlad), standardně mezi češtinou a angličtinou, ostatní jazyky po dohodě.

Oblast našich zkušeností pokrývá obchodní a nejrůznější technická jednání, konference, prezentace, probírání smluvních podmínek, stavebních projektů, technické realizace apod.

Před tlumočením je žádoucí - pokud je to ze situace možné - v přiměřeném předstihu a rozsahu orientačně seznámit tlumočníka s probíranou tématikou a poskytnout mu materiály (text prezentace, brožury, dokumenty apod.), které umožní přípravu terminologie apod.

Cena

Cena vychází z doby tlumočení:

  • Kč 2 400,- bez DPH a každý načatý pracovní půlden (0 až 4 hodiny hrubého času),
  • Kč 4 800,- bez DPH za pracovní den (4 až 8 hodin hrubého času).

Cenu je možné dohodou upravit v závislosti na náročnosti tématu.

Pokud doba tlumočení přesáhne 8 hodin, přesčas se počítá v základní ceně Kč 600,- bez DPH za každou započatou hodinu. (Tato sazba se úměrně upraví při jiné dohodnuté základní ceně).

Ceny jsou uvedeny bez DPH; při fakturaci se k nim připočte DPH v zákonem určené sazbě (momentálně 21 %).

Při tlumočení mimo Kralupy nad Vltavou / Prahu se účtuje dopravné tlumočníka osobním automobilem dle platných předpisů (paušální náhrada za ujeté kilometry a spotřebované palivo), pokud není se zákazníkem předem sjednáno jiné řešení (přeprava tlumočníka zákazníkem apod.).

Design by chcigrafiku.cz © 2010