Nedokončení kurzu

  1. Stáhněte si žádost o vrácení nespotřebované části kuzovného vratka.pdf
  2. Stažený soubor můžete buď vyplnit přímo na počítači nebo vytisknout na papír a vyplnit ručně.
  3. Doručit jej můžete buď elektronicky, s připojeným kvalifikovaným digitálním podpisem žadatele, nebo vytištěný na papíře a vlasnoručně podepsaný žadatelem. Z daňových důvodů nemůžeme žádosti o vrácení části kurzovného vyhovět, pokud není řádně podepsaná.
  4. Výpočet vracené části kurzovného se řídí pravidly uvedenými v oddíle Základní informace
Design by chcigrafiku.cz © 2010