Informace k individuální a skupinové jazykové výuce

Na základě vzájemné dohody organizujeme výuku jazyků pro jednotlivce a malé skupiny zájemců (maximálně 6 studentů ve skupině - pro vyšší počty individuální dohoda), hrazené soukromě či zaměstnavatelem.

  • Výuku zajišťují kvalifikovaní lektoři, pro vyšší pokročilost zčásti i rodilí mluvčí angličtiny.
  • Místo výuky: výuka probíhá v učebnách v Kralupech nad Vltavou, Na Staré mlýnské cestě čp. 483, případně (podle dohody) v prostorách objednatele.
  • Časový rozvrh výuky: Výuka probíhá v pondělí až pátek – podle dohody s objednatelem. Dohodou se řeší i případná výuka mimo pracovní dny.
  • Cena je stanovena dle počtu studentů, délky lekce a typu vyučujícího (rodilý mluvčí nebo český učitel). Podrobnosti naleznete v ceníku.
  • Fakturace probíhá vždy za uplynulý kalendářní měsíc podle skutečně odučených lekcí.
  • Storno podmínky: výuka zrušená nejpozději v poslední pracovní den před datem výuky a zároveň 24 hodin před plánovaným časem výuky se nehradí vůbec, výuka zrušená po této lhůtě se fakturuje jako odučená.
  • Na adrese info@otahal.cz je možné požádat o zaslání vzorové "Smlouvy o dodávce služeb".
  • Je možné dohodnout speciální požadavky na zaměření výuky, výuku rodilým mluvčím apod.
  • V přiloženém poptávkovém listu uveďte své požadavky, mimo jiné na časový rozsah výuky, s uvedením svých časových možností. Na základě Vaší poptávky od nás dostanete konkrétní nabídku.
Design by chcigrafiku.cz © 2010