Překlady

Nabízíme rozsáhlé zkušenosti při překladech v mnoha oborech, zejména:

 • běžná i obchodní korespondence (objednávky, zájem o spolupráci apod.)
 • překlady článků z tisku
 • podniková agenda (účetní dokumentace, investiční projekty, zápisy schůzí, zprávy pro tisk "press release", atd.)
 • právní (smlouvy, podání, cenné papíry, zákony, vyhlášky, notářské zápisy, dokumentace správního řízení apod.)
 • systémy řízení kvality, problematika ISO 9000+, ISO 14000, vnitřní a externí audity
 • stavební (tendry, projektová a realizační dokumentace všech stupňů, nabídky, územní rozhodnutí, HSE - bezpečnost, zdraví, životní prostředí)
 • telekomunikace
 • technické (návody, příručky, technické popisy)
 • chemický průmysl (ropa a její zpracování, LPG, produktovody)
 • potravinářský průmysl
 • vědecké práce (matematika, fyzika, jaderná technologie)
 • starší dokumenty, genealogie (vyhledávání předků)

Překlady provádíme zejména z angličtiny do češtiny a z češtiny do angličtiny (včetně redakce rodilým mluvčím angličtiny), ostatní jayzky  po dohodě.
Podklady pro překlady přijímáme (v elektronické podobě na disketě nebo vytištěné či napsané na papíře):

 • osobně po předchozí dohodě
 • poštou
 • elektronickou poštou
 • objemnější soubory po dohodě na náš FTP server

Hotové překlady dodáváme podle dohody, některým z výše uvedených způsobů.

Zpracujeme překlady pomocí nástrojů Computer Aided Translation (včetně překladů webových stránek z formátu html do formátu html), přednostně nástrojem Star Transit NXT, případně Trados SDL 2007, 2009, 2011 apod.

Výchozí cena za překlad:

1 Kč za slovo zdrojového textu, plus 21 % DPH

K výchozí ceně se přičítají příplatky :

 • za odbornost (dle charakteru textu až 50 %)
 • za dodání zdroje pouze v pdf formátu či jenom na papíře (30 %)
 • za rychlost (dle termínu a rozsahu 30 % až 50 %)
 • za špatně čitelný text (20 %)
 • případně další příplatky dle dohody a doporučených sazeb Jednoty tlumočníků a překladatelů.
Design by chcigrafiku.cz © 2010