Nabídka spolupráce

Pokud máte zájem s námi spolupracovat jako učitel jazyků, zašlete nám o sobě informace dle níže uvedené osnovy, budete co nejdříve vyrozuměni o konkrétnější nabídce spolupráce.

Obecné údaje:
Jméno
Příjmení
Máte živnostenský list? (obor, obchodní jméno, IČO, DIČ, plátce/neplátce DPH)
Adresa
Mobil
E-mail
Vzdělání, kvalifikace, praxe
Nejvyšší dosažené vzdělání: typ školy, název školy (případně obor-specializace), sídlo školy (město), od - do (roky)
Jazykové kurzy (uveďte absolvované státní zkoušky, TOEFL, Cambridge Certificate apod.)
Jazyky: které, stupeň znalosti
Učil(a) jste někdy něco - koho, co, kdy, rozsah
Jiná praxe, kterou považujete v této souvislosti za důležitou
Váš zájem o spolupráci
Máte zájem o spolupráci jako učitel cizího jazyka, nebo jako učitel češtiny pro cizince?
Maximální rozsah spolupráce.
Např. chcete učit nejvýše ... hodin týdně, jste k dispozici celý den, jen večer, jen některé dny v týdnu apod.
Jakou máte představu o finančním ohodnocení své práce?
Design by chcigrafiku.cz © 2010